ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - บริการ - บริการต่างๆ ของ บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

บริการของเรา

ANP Audit Group Co.,Ltd.

บริษัท เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป จำกัด

assignment_turned_in

รับตรวจสอบบัญชี
(Audit)

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมทุ่มเทความรู้และประสบการณ์ เพื่อทำให้กิจการของท่านดำเนินไปด้วยความราบรื่น

assignment

วางระบบบัญชี
(Accounting system design)

กิจการที่เปิดใหม่ หรือกิจการที่กำลังขยายกิจการนั้น ระบบบัญชีที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี และแผนกอื่นเป็นไปอย่างชัดเจนตามระบบที่ได้วางไว้ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมภายใน และป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย หากกิจการใดที่มีการวางระบบบัญชีที่ไม่ดีแล้วนั้นย่อมทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริตของพนักงานได้ ซึ่งจะเกิดผลเสียหายมากกว่ามูลค่าที่ต้องจ่ายเพื่อทำการวางระบบบัญชีด้วยซ้ำไป

attach_money

วางแผนภาษี
(Tax planning)

บริการวางแผนภาษีให้แก่กิจการ การวางแผนภาษีคือการทำตามกฎหมายและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ซึ่งจะเป็นการเลือกใช้ข้อกำหนดและวิธีการเสียภาษีที่ทำให้กิจการเสียภาษีน้อยที่สุด และถูกต้องที่สุดด้วยการวางแผนภาษีที่เหมาะสมกับกิจการของท่าน

ประสบการณ์ (Experience)