ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด


บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

Privacy Policy of the ANP Audit Group Co.,Ltd.


         บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด ดังนี้

การใช้คุกกี้ (Cookies)

          “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ http://www.anpaudit.co.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป
         หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

ข่าว/ประกาศอื่นๆ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สรรพากรร่วม 20 ธนาคาร ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2563🤩 “สรรพากร” เพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษี ทางโทรศัพท์ ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 697) พ.ศ.2563 ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้ “จัดอบรมสัมมนา-นำเที่ยว”ในประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี” กฎกระทรวงฉบับที่ 364(พ.ศ.2563)ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงานแผนกบัญชี และแผนกผู้ช่วยผู้สอบบัญชี