ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - “สรรพากร” เพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษี ทางโทรศัพท์ | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

“สรรพากร” เพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษี ทางโทรศัพท์


สรรพากรเพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 รองรับการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ขยายเวลาออกไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ส.ค.63

“สรรพากร” เพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษี ทางโทรศัพท์

“สรรพากร” เพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษี ทางโทรศัพท์
เนื่องจากปีนี้กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562 (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด. 95) รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เสียภาษี และประชาชนใช้บริการสอบถามปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ (โทร. 1161) เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชน กรมสรรพากรจึงได้เพิ่มเวลาการให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ (โทร. 1161) ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 08.30 – 20.00 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่มา: https://www.prachachat.net/finance/news-479151

ข่าว/ประกาศอื่นๆ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สรรพากรร่วม 20 ธนาคาร ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2563🤩 ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 697) พ.ศ.2563 ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้ “จัดอบรมสัมมนา-นำเที่ยว”ในประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี” กฎกระทรวงฉบับที่ 364(พ.ศ.2563)ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงานแผนกบัญชี และแผนกผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล