ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 ตำแหน่ง | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 ตำแหน่ง

บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด 

                รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดที่ทำงาน 

                - ประจำสาขา1 ซอยนวมินทร์ 131 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

                - อัตราเงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

  1. ตรวจสอบบัญชี,งบการเงินและภาษีอากร ให้เป็นไปตามมาตราฐานการสอบบัญชี
  2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และตามแผนการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี

-  สามารถทำงานภายใต้แผนการปฏิบัติงานของบริษัท และวางแผนด้านเวลาได้

-  มีความอดทน และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ Microsoft Office : Excel, Word

-  สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express , Formula , Bplus, ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และ รักการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

-  มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจด้านภาษีอากร และการบันทึกบัญชีจากการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน

สวัสดิการ

-  ประกันสังคม

-  วันหยุดนักขัตฤกษ์

-  ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี

 

ข่าว/ประกาศอื่นๆ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สรรพากรร่วม 20 ธนาคาร ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2563🤩 “สรรพากร” เพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษี ทางโทรศัพท์ ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 697) พ.ศ.2563 ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้ “จัดอบรมสัมมนา-นำเที่ยว”ในประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี” กฎกระทรวงฉบับที่ 364(พ.ศ.2563)ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี ประกาศรับสมัครงานแผนกบัญชี และแผนกผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล