ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สรรพากรร่วม 20 ธนาคาร ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2563🤩 | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สรรพากรร่วม 20 ธนาคาร ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2563🤩


โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินภาษี ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทาง และเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะยกระดับ การให้บริการของกรมสรรพากร ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและคนไทยทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน หรือ TAX from Home”

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สรรพากรร่วม 20 ธนาคาร ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2563🤩

กรมสรรพากร ร่วมกับ 20 ธนาคารชั้นนำ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารทหารไทย, ธนาคารทิสโก้ , ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารธนชาต , ธนาคารยูโอบี , ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ , ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย), ธนาคารมิซูโฮ , ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น , ธนาคารออมสิน, ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. , ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น , ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , และธนาคารเจพีมอร์แกน เชส ยกเว้นค่าธรรมเนียม ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการทุกประเภทภาษี ทางอินเทอร์เน็ต ใช้ช่องทางชำระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะช่วยเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและคนไทยทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน หรือ “ TAX from Home ”

ที่มา: 

https://www.rd.go.th/publish/27933.0.html

https://www.rd.go.th/…/fil…/user_upload/news/news42_2563.pdf