ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - ทางบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

ทางบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน


ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ และมีการติดต่อระหว่างบุคคลแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทางบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน จึงมีการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(COVID-19)

ทางบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

ทางบริษัท มีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(COVID-19)ดังนี้

1.ได้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ Thermo Scan เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเข้าบริษัท ทั้งนี้อุณหภูมิร่างกายต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน

2.พนักงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสำนักงาน และขณะออกปฏิบัติหน้าที่ภายนอกสำนักงาน โดยทางบริษัทฯ จะจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกท่าน 1 ชิ้น ต่อ 1 วัน

3.พนักงานทุกท่านหมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือ ที่ทางบริษัทฯ จัดหาไว้ให้ ทุกครั้งที่มีการเข้าออกภายในสำนักงาน

ทั้งนี้ทางบริษัทได้ให้พนักงานปฏิบัติตนเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมอื่นๆ
ฤกษ์ดีเปิดป้าย บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัดได้เข้าติดตั้งวางระบบ และสอนวิธีการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ณ บริษัท แอคคอตไลฟโบรคเกอร์ จำกัด ทีมงานบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมโปรแกรม Web App ระบบงบประมาณและบริหารจัดซื้อ พร้อมกับบริษัท แกรนด์เวิร์ค อินทรีเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ บริษัท อี-บีซีเนส พลัส จำกัด เข้ามาสวัสดีปีใหม่และเยี่ยมชมกิจการ งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์ นำทีมเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำปี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราวิทยานันท์ นำทีมเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี 2562 ของบริษัท ซี เค ยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีไทร์มาร์ท นำทีมออดิทเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี 2562 ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่สุวรรณสตีล ทีมออดิทเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี 2562 ของ บริษัท ชอ ทีค จำกัด