ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์ | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์


บริษัท เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป จำกัด ได้นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์ ซึ่งประกอบกิจการ ขายวัสดุก่อสร้าง

นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์
นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์
นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์
นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์

บริษัท เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป จำกัด ได้นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์ ประกอบกิจการ ขายวัสดุก่อสร้าง

ตั้งอยู่ 160/1/3/4/5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บริหารงานโดย คุณอริญรดา บุญญาภิสมภาร

นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์
นำทีมงานเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำรอบบัญชี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินพาณิชย์
กิจกรรมอื่นๆ
ฤกษ์ดีเปิดป้าย บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร ทางบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัดได้เข้าติดตั้งวางระบบ และสอนวิธีการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ณ บริษัท แอคคอตไลฟโบรคเกอร์ จำกัด ทีมงานบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมโปรแกรม Web App ระบบงบประมาณและบริหารจัดซื้อ พร้อมกับบริษัท แกรนด์เวิร์ค อินทรีเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ บริษัท อี-บีซีเนส พลัส จำกัด เข้ามาสวัสดีปีใหม่และเยี่ยมชมกิจการ งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 นำทีมเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประจำปี 2562 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราวิทยานันท์ นำทีมเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี 2562 ของบริษัท ซี เค ยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีไทร์มาร์ท นำทีมออดิทเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี 2562 ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่สุวรรณสตีล ทีมออดิทเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี 2562 ของ บริษัท ชอ ทีค จำกัด